1. Identitat i titular del web.

Titular: Roviroli S.L. , d’ara endavant Roviroli

Direcció: Crta. C-62, Km. 24.3,
08517 Sagàs ( Barcelona)

Contacte: roviroli@roviroli.cat

CIF: B-25737206

2. Propietat intel·lectual.

Totes les publicacions, articles, posts, pàgines, etc., els continguts d’aquesta web -textos, vídeos, tutorials, imatges, gràfics, infografies, etc. i els articles de producció pròpia, estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals som titulars. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el nostre consentiment previ, exprés i per escrit. Concretament, no es podran reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni usar amb fins comercials o no els continguts d’aquesta web. Així mateix, estarem encantats que comparteixis els nostres continguts en blocs, webs i xarxes socials, sempre que ens cites com a autors del mateix. Qualsevol contingut que pugui aparèixer en aquesta web els drets d’autor i propietat intel·lectual siguin d’un tercer, estaran degudament assenyalats. L’equip de Roviroli respectem els drets dels altres i volem que així sigui amb els nostres.

3. Normes d’ús.

La temàtica principal d’aquest web és la de difondre i oferir els nostres serveis. Totes les persones que passeu per aquí usuaris, lectors o clients haureu de respectar la temàtica i dinàmica del site, fent un ús adequat dels serveis.

3.1. No emprar-los per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic.

3.2. Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans. Ens reservem tots els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest lloc. En cap cas serem responsables dels comentaris que els usuaris puguin deixar. Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to del web.

4. Protecció de dades.

Roviroli compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent).

5. Exclusió de responsabilitat.

Roviroli no serà responsable en cap cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se per la visita a aquest web, sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que puguin citar-se en els continguts de Roviroli, es farà exclusivament a manera d’exemple. En cap cas s’exerceix per aquesta part cap control d’aquestes webs, no existint responsabilitat referent a això.

6. Política de cookies.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Et deixem l’enllaç a la nostra política de cookies, on tens tota la informació detallada.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del usuari i, subsidiàriament, els Jutjats de Berga.

8. Modificació del contingut de l’avís legal.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen. En aquest cas, s’informarà alsusuaris d’aquestes modificacions mitjançant avís a la pàgina principal.